Kraftig kronförstärkning efter KPI

De svenska konsumentpriserna (KPI) ökade betydligt mer än väntat under december. KPI ökade med 0,2 procent jämfört med november. I årstakt var KPI -0,3 procent. Väntat var att månadstakten skulle uppgå till -0,1 procent och årstakten till -0,6 procent. Detta har minskat trycket på Riksbanken att lansera ytterligare penningpolitiska åtgärder. I kölvattnet av detta har kronan förstärkts med 10 öre mot dollarn (till 7,99) och med 15 öre mot euron (till 9,43). De svenska marknadsräntorna är dock relativt oförändrade. Vid lunchtid noterades Stockholmsbörsen 0,4 procent högre, vilket var i linje med övriga större europeiska börser.

Läs fler inlägg på Börsflödet