Natten och morgonen

De amerikanska börserna handlades relativt oförändrat efter Stockholmsbörsens stängning och avslutade dagen kring nollstrecket. Teknik var bästa sektor. Ledande indikatorer i USA steg med 0,2% i januari, jämfört med i december. Detta var något lägre än väntat. Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen steg med med 4 räntepunkter till 2,11%. USD/SEK har stigit till 8,42 på morgonen..

Oljepriset föll något efter att USA-lagren stigit enligt veckodata, att statistik visat på rekordhög produktionsnivå i USA samt att Saudiarabien rapporterats ha ökat sin produktion från 9,7 till 10 mn fat per dag under H2 2014. Basmetallpriserna föll på det negativa sentimentet kring Grekland.

Konsumentförtroendeindex för EMU steg preliminärt till -6,7 i februari, vilket var bättre än väntade -7,6.

Preliminärt inköpschefsindex för den japanska tillverkningsindustrin sjönk till 51,5 i februari (från 52,2), vilket var den svagaste tillväxttakten sedan juli 2014. Japanska Nikkei stängde 0,4% högre.

 

Rapporter på morgonen
Bufabs rapport för kv4 levde inte upp till förväntningarna. Omsättningen var 3% lägre än väntat och det justerade rörelseresultatet på 33 mn kr var drygt 30% lägre än vår prognos (50 mn kr). Bolaget rapporterar negativa valutakurseffekter om 6 mn kr, vilket innebär att resultatbesvikelsen inte kan förklaras av valutorna. Vi räknar med att sänka våra prognoser efter dagens rapport och förväntar oss en negativ kursreaktion dag.

Lifco presenterade en stabil rapport för kv4 och resultatet ser ut att vara i linje med våra prognoser justerat för extraordinära kostnader. Nettoomsättningen steg till 1 901 mn kr och resultatet före skatt uppgick till 152 mn kr. Då Lifco-aktien har utvecklats förhållandevis svagt den senaste tiden bör aktien få stöd i dagens handel.

 

Detta händer idag
Utöver ovanstående bolag rapporterar bland annat Atrium Ljungberg, Bure, och Melker Schörling före börsens öppning.

Klockan 9:00 presenterar KI svenska konjunkturbarometrar. Vidare presenteras preliminära inköpschefsindex (Markits) för ett antal marknader; Sverige (9:00), Tyskland (9:30), EMU (10:00) och USA (15:45). Klockan 15:00 träffas euroländernas finansministrar för att återigen diskutera situationen i Grekland.

Läs fler inlägg på Börsflödet