Negativ inledning väntas

New York-börserna föll med omkring 1 procentenhet efter Stockholmsbörsens stängning och avslutade dagen med runt nollstrecket. De asiatiska börserna föll överlag. Japanska Nikkei stängde 2,1% lägre, samtidigt som Hongkongbörsen noterades 0,8% lägre kl 8:30..

Igår rapporterade den amerikanska gruvutrustningsleverantören Joy Global en orderingång som minskade med hela 31% under Q3 (brutet räkenskapsår), varvid aktien föll kraftigt. Orderingången för originalprodukter föll med 66%, men även orderingången för serviceverksamheten minskade med 15%. Låga råvarupriser innebär att gruvprojekt skjuts på framtiden och att gruvbolagen behöver skydda sina kassaflöden, vilket nu även drabbat serviceverksamheten. Även om Joy Global har stor exponering mot amerikansk kolbrytning (som är under hård press), ökar det ovanstående risken för att nuvarande prognoser för Atlas Copcos och Sandviks gruvdivisioner behöver sänkas ytterligare. Baserat på gruvbolagens investeringsprognoser kan man dra slutsatsen att investeringarna kommer att vara på sparlåga under fler år. Risken är således hög för en fortsatt generell volym- och prispress för gruvutrustningsföretagen.

Inköpschefsindex för den amerikanska tjänstesektorn uppgick till 59,0 i augusti, vilket kan jämföras med 60,3 under föregående månad. Marknadens förväntningar låg vid 58,1.

Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen tickade ner med 2 räntepunkter till 2,16%. Dollarn noterades på morgonen till 8,43 SEK.

Oljepriset steg marginellt efter att ha tappat mycket av den uppgång som råvaror fick efter gårdagens ECB-besked.  Kopparpriset steg med 2,5% och övriga basmetaller var upp 1% efter ECB-beskedet. Aluminiumpriset har nu återhämtat sig med 8% från botten (24-26/8) och står på högstanivåer sedan juli. Zinkpriset har stigit lika mycket, kopparpriset med 5%, samtidigt som nickelpriset endast ökat med 3% jämfört med bottennivån.

Gårdagens penningpolitiska besked
Som väntat lämnade ECB räntorna oförändrade och presenterade inga nya policyåtgärder under gårdagens möte. På presskonferensen blev det dock tydligt att den senaste tidens finansiella turbulens; avmattningen i Kina, lägre råvarupriser och en starkare euro har gjort centralbanken mer redo för ytterligare stimulativa åtgärder. Vår bedömning är att det har blivit mer sannolikt att ECB:s kvantiativa lättnader via stora tillgångsköp (QE) kommer att förlängas förbi nuvarande slutdatum i september nästa år.

Riksbankens besked om oförändrad styrränta och att de pågående obligationsköpen lämnas på den nivå som beslutades om i juli var i linje med det vi skissade på i vår senaste konjunkturrapport. I likhet med tidigare är vår syn att Riksbanken inte kommer att sänka räntan eller utvidga obligationsköpen.

Detta händer idag
Fredagens höjdpunkt sker kl 14:30, då viktig amerikansk sysselsättningsstatistik (så kallade ”Payrolls”)  presenteras. Sysselsättningen väntas ha ökat med 215.000 och arbetslösheten vara oförändrad på 5,3% i augusti. Denna siffra kan ge ytterligare en viktig pusselbit till om Fed kommer att börja höja på septembermötet. Sannolikt kommer det krävas starka siffror för att Fed ska göra en första höjning i september. I övrigt bjuder fredagen på tyska industriorder, kl 8:00, samt svensk industriorder och industriproduktion, kl 09:30.

Läs fler inlägg på Börsflödet