New York vände upp till slut

Strömmen av stark statistik från USA fortsätter. Efter starka konsumentdata tidigare i veckan presenterades igår orderingången i USA över varaktiga varor. Denna steg med 2,0% i juli jämfört med föregående månad. Detta var betydligt starkare än väntat (0,4%). Efter sex dagar av nedgångar i New York vände börserna upp rejält under de sista timmarnas handel. New York-börserna steg med 2,4-2,7 procentenheter efter Stockholmsbörsens stängning och avslutade dagen med uppgångar om 3,9-4,2%. Riskindexet VIX föll tillbaka ytterligare till 30,3 (från 36,0), men kvarstår på höga nivåer..

Fedledamoten W. Dudley sade att en räntehöjning i september nu ter sig mindre lockande då bl.a. den internationella utvecklingen ökat nedsidesriskerna, men att centralbanken kommer att beakta flera faktorer vid mötet nästa månad.

Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen steg med 11 räntepunkter till 2,18%. Dollarn har återhämtat sig ytterligare och noterades på morgonen till 8,46 SEK.

Oljelagren i USA minskade oväntat med 5,4 mn fat under förra veckan. Väntat var en ökning med 1,4 mn fat. Brentoljan öppnade högre idag och noterades till drygt 44 dollar/fat.

De asiatiska börserna steg under natten och morgonen. Japanska Nikkei stängde 1,1% högre. Kl 8:30 noterades Shanghai 0,4% högre och Hongkong 1,6%.

 

Detta händer idag
Idag presenteras Handelsbankens konjunkturprognos (kl 9:30). Från USA får vi reviderade BNP-siffror för det andra kvartalet (kl 14:30). Tillväxten väntas revideras upp till 3,2% från 2,3%. Centralbankschefer träffas i Jackson Hole 27-29 augusti, varifrån det kan komma ledtrådar om Federal Reserves framtida räntehöjningar. Lundbergs och Systemair rapporterar för det andra kvartalet.

På fredagens agenda noterar vi konjunkturbarometrar för EMU för augusti och privatkonsumtionen i USA i juli.

Läs fler inlägg på Börsflödet