Norden mot strömmen

De nordiska börserna handlas relativt oförändrat under onsdagsförmiddagen, samtidigt som merparten europeiska handelsplatser uppvisar sjunkande börskurser i kölvattnet av gårdagens negativa utveckling i New York. Bland dagens mer intressanta nyheter noterar vi att TeliaSonera och övriga aktieägare i Turkcell Holding har kommit överens om ett förslag till årsstämman i Turkcell gällande utdelning om totalt 3,9 md turkiska lira för åren 2010-14. Givet att årsstämman bifaller förslaget utgör TeliaSoneras andel av utdelningen 1,5 md lira, motsvarar 4,9 md kr före skatt och cirka 4,5 md kr efter skatt (1 kr per TeliaSonera-aktie). TeliaSonera-aktien är upp 1,4 procent..

Dollarn försvagas mot euron, vilket också innebär att kronan har stärkts med ett par öre mot dollarn men försvagats mot euron. De svenska marknadsräntorna är oförändrade.

Läs fler inlägg på Börsflödet