Oförändrad styrränta

Riksbanken lämnade idag reporäntan oförändrad på -0,35 procent. De pågående obligationsköpen lämnas på den nivå som beslutades om i juli, vilket innebär att Riksbanken kommer att köpa nominella statsobligationer året ut till ett sammanlagt belopp om 135 miljarder kronor. Beslutet var i linje med det vi skissade på i vår senaste konjunkturrapport. I likhet med tidigare är vår syn att Riksbanken inte kommer att sänka räntan eller utvidga obligationsköpen. Inflationen kommer att stiga, vilket i mångt och mycket beror på den relativt svaga kronan och en stadigt förbättrad konjunktur i omvärlden och i Sverige. Däremot väntas reporäntan att vara på dagens nivå till slutet av 2016..

Vid lunchtid hade den tvååriga svenska obligationsräntan tickat upp med 4 räntepunkter, medan den långa änden var relativt oförändrad. Samtidigt har kronan stärkts med 7-8 öre mot såväl dollarn som euron.

I kölvattnet av uppgångar i New York stiger Stockholmsbörsen under torsdagsförmiddagen, men inte lika mycket som många andra europabörser. Vid klockan 12 noterades OMXS30 1,1 procent högre.

Läs fler inlägg på Börsflödet