Oförändrade kurser i New York

New York-börserna steg med 0,3-0,4% efter Stockholmsbörsens stängning, men sammantaget under dagen handlades indexen relativt oförändrat. I kölvattnet av ett oljepris som återhämtade sig var sektorn Energi (+2,2%) bästa sektor, medan Finans (-0,3%) gick svagast. Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen var oförändrad på 2,24%. USD/SEK har fallit tillbaka något och noterades på morgonen till 8,67..

Oljepriserna var i det närmaste på oförändrade nivåer under onsdagsmorgonen jämfört med gårdagens stängning. Ett fat brentolja kostade 46,20 dollar. På basmetallmarknaden noterades övervägande mindre förändringar. Priset på nickel återhämtade sig både under gårdagen och morgonen efter ha handlats på 10-årslägstanivåer.

De asiatiska börserna  handlades mixat. Tokyobörsen tappade 0,4%. Vid 8:30-tiden hade Shanghaibörsen stigit med 0,9%, medan Hongkongbörsen hade tappat 0,2%.

Dometic - första noteringsdag
Dometic, som bland annat tillverkar kylskåp till husbilar, husvagnar och andra fordon, har fastställt teckningskursen inför dagens börsnotering till 48 kr. Det slutgiltiga priset motsvarar ett marknadsvärde på bolaget om 14,2 mdkr. Intresset för erbjudandet har varit stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige och erbjudandet övertecknades flera gånger.

Detta händer idag
Onsdagen bjuder på konjunkturinstitutets konjunkturbarometer (kl 9:00). Därtill avger såväl Riksbanken (9:30) som ECB (11:00) sina finansiella stabilitetsrapporter. Från USA får vi intressant statistik i form av privatkonsumtionen och order varaktiga varor under oktober (14:30), preliminärt inköpschefsindex för tjänstesektorn (15:45) samt Michigan konsumentförtroende för november (16:00). På bolagsfronten kan nämnas att Raysearch rapporterar för Q3 och att Dometic noteras på Stockholmsbörsen.

Läs fler inlägg på Börsflödet