Oförändrat globalt inköpschefsindex

Under gårdagen presenterades den viktiga ekonomiska barometern inköpschefsindex för tillverkningsindustrin för juli på en rad marknader. Indexet för Sverige uppgick till 55,2, vilket var betydligt högre än för juni (52,8) och väntat (53,8). Inköpschefsindex för EMU var 52,4 (juni: 52,5 och väntat: 52,2). Inköpschefsindexet för Holland och Italien är på höga nivåer, medan indexet för Grekland kollapsade till 30,2. USA:s inköpsindex för tillverkningsindustrin, ISM, sjönk till 52,7 i juli från 53,5 i juni. Väntat var just 53,5. Inköpschefsindexet för Kina (Caixins, tidigare HSBC:s) sjönk till 47,8 i juli. Detta kan jämföras med det preliminära utfallet på 48,2 och förra månadens 49,4. Den officiella motsvarigheten sjönk till 50,0, jämfört med väntade 50,1 och förra månadens 50,2. Det globala inköpschefsindexet var oförändrat på 51,0. Ett tal över 50 indikerar expansion..

De amerikanska börserna tappade 0,2-0,4 procentenheter efter Stockholmsbörsens stängning och handlades totalt sett 0,3-0,5% lägre. Kraftförsörjning var bästa sektor (0,6%) och den svagaste var åter Energi
(-2,0%) drivet av ett fortsatt lägre oljepris. För första gången sedan i januari noteras brentoljepriset under 50 dollar per fat.

Volatilitetsindex VIX ökade till 12,6 (från 12,1).

De amerikanska obligationsräntorna fortsatte att falla under gårdagen till den lägsta nivån på två månader. Räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen sjönk med 3 räntepunkter till 2,15 efter ett något svagare inköpschefsindex än väntat, vilket har ökat sannolikheten för en mer duvaktig amerikansk centralbank. USD/SEK noterades till 8,65 på morgonen.

De asiatiska börserna gick åt olika håll under natten och morgonen. Japanska Nikkei stängde 0,1% lägre, medan Shanghaibörsen hade rekylerat upp med 2,8% och Hongkong stigit med 0,2% vid 8:30-tiden.

 

Detta händer idag
Tisdagen är en förhållandevis lugn dag vad gäller bolagsrapporter och intressant ekonomisk statistik. Under dagen presenteras producentprisindex för juni i EMU (11:00). Från USA får vi industriorder och order varaktiga varor i juni (16:00).

Läs fler inlägg på Börsflödet