Optimism i Europa

Med stöd av ökat förtroende för Greklands kvarvarande i eurosamarbetet och nya nödlån till det krisande landet stiger europabörserna på bred front idag. Stockholmsbörsens OMXS30-index noteras nära 2 procent högre, med finans som bästa sektor. Bland storbolagen sjunker Autoliv ytterligare, för övrigt är det idel uppgångar. Det grekiska reformpaketet bedöms av bland annat frankrikes president, Hollande, som seriöst och trovärdigt. I helgen ska Eurogruppen diskutera det. På måndag får vi se hur börserna reagerar. Intressant att notera är att Stockholmsbörsen nu handlas högre än för en vecka sedan, och i nivå med för en månad sedan. Till toppnoteringen från 27 april är det dock 8 procent kvar. Graf...

Stockholmsbörsen i år

Fallande trend från 27 april ger potentiellt motstånd vid 1590-1600. Fortsätter uppgången lär topparna från april utmanas relativt snart.

I nästa vecka duggar bolagsrapporterna tätt och de flesta storbolag kommer då att rapportera. Utvecklingen i Q2, tillsammans med bolagens framåtblickande kommentarer, lär påverka börshumöret framöver.

Läs fler inlägg på Börsflödet