Otydliga börstendenser

Tendenserna inför dagens handel pekar åt olika håll. New York-börsernas handlades upp med cirka 1% efter stängningen i Stockholm, samtidigt som Asienbörserna föll i natt och Europaterminerna är ned med 0,7% nu på morgonen..

De amerikanska börserna steg med 0,7-1,3% efter Stockholmsbörsens stängning igår. Bästa sektor var Energi (+4,5%) och svagast gick Konsumentvaror (-0,5%).

Volatilitets-index sjönk något till 24,0 (25,2). Storbanken JP Morgan redovisade ett bättre resultat och högre kreditefterfrågan än väntat, varvid aktien steg med 1,5%.

Oljepriset steg under gårdagskvällen, men har fallit tillbaka till drygt 30 dollar per fat på morgonen.  

Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen var oförändrad på 2,09%. USD/SEK noterades på morgonen till 8,55.

De asiatiska börserna föll överlag under natten och morgonen. Nyutlåningen från kinesiska banker och andra finansiella institut var lägre än väntat under december. Shanghaibörsen hade fallit med 3,5% klockan 8:30 på morgonen. Samtidigt var Hongkong ner 1,4%. Tokyobörsen tappade 0,5%.

Stabila siffror från H&M och Clas O
H&M:s försäljning ökade med 10% under december (i lokala valutor), jämfört med samma månad förra året. Detta var cirka 2 procentenheter högre än väntat. En försäljningsökning på 10% implicerar en oförändrad försäljning i jämförbara butiker, vilket är bra mot bakgrund av det milda decembervädret och svaga siffror från flera konkurrenter. Aktien har tappat 7% den senaste månaden då sentimentet kring aktien har varit svagt efter fyra månader i rad med försäljningssiffror som varit sämre än väntat. Enligt vår mening bör aktien studsa upp idag.

Clas Ohlson presenterade en försäljning i december som uppgick till 1.114 mn kr, motsvarande en ökning med 5% (7% i lokala valutor) jämfört med samma månad förra året. Detta var omkring 1 procentenhet högre än väntat och implicerar en försäljningsökning i jämförbara butiker på 3,5% och en stark julförsäljning. Vi bedömer att aktien bör gå något bättre än marknaden idag.

Detta händer idag
Under fredagen presenteras bostadsprisutvecklingen i Sverige under december. Från Sverige får vi också veta privatkonsumtionen under november. Under eftermiddagen presenteras amerikanska data i form av detaljhandelsförsäljningen och industriproduktionen under december samt barometrarna Empire Manufacturing och Michiganindex, över konsumentförtroendet i januari (som väntas ha ökat något).

Läs fler inlägg på Börsflödet