Oväntad rapport från Volvo

Volvo rapporterade oväntat för Q1 i morse i samband med att man utser Martin Lundstedt till ny VD. Lundstedt kommer närmast från Scania och har ett mycket gott anseende i branschen. Volvos finanschef går in som tillförordnad VD fram till oktober 2015. Försäljningen under Q1 var 4% högre än väntat och det justerade rörelseresultatet var drygt 30% bättre än väntat drivet av bland annat betydligt mer positiva valutaeffekter än förväntat. Orderingången var något lägre än vi hade räknat med. Bolaget sänker marknadsprognoserna för Brasilien och Kina. Aktien lär vara mycket stark idag.

Intrum Justitia rapporterade en försäljning och ett rörelseresutlat för Q1 som var 1% respektive 4% högre än väntat. Förvärven av förfallna fordringar var något lägre än väntat. Det är positivt att aktieåterköpsprogrammet fortsätter. Aktien bör stiga något idag.

Millicoms omsättning under Q1 var något lägre än förväntat, medan det justerade rörelseresultatet var bättre.

MTG:s Q1-rapport var stökig, men det underliggande rörelseresultatet var något lägre än förväntat. Givet att Betal-TV var svagare än väntat tror vi att aktiekursen,som varit stark i sen tid, kan falla tillbaka ett par procent idag.

 

Intressant att notera
Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan steg med 2 räntepunkter till 1,91%. USD/SEK noterades till 8,65 på morgonen.

Oljepriset föll med 2% i går i både USA och Europa inför dagens lagerdata, som väntas visa på ytterligare ökningar.

De asiatiska börserna steg överlag. Japanska Nikkei steg med 1,1%. Hong Kong och Shanghai var upp med 0,3% respektive 1,9% vid 8-tiden.

De amerikanska börserna handlades oförändrat efter Stockholmsbörsens stängning, och stängde runt nollan. Hälsovård var bästa sektor, medan Energi utvecklades sämst.

 

Detta händer idag
Rapportsäsongen är i full gång. Förutom ovanstående bolag kommer AAK (11:00), Autoliv (12:00), Nederman (16:00) och Stora Enso (12:00) rapportera under dagen. Atrium Ljungberg (3,30 kr), Husqvarna (0,55 kr) och JM (8 kr) handlas exklusive rätt till utdelning. Från USA får vi husstatistik (kl 15-16) och för euroområdet presenteras preliminärt konsumentförtroende för april (kl 16:00).

Läs fler inlägg på Börsflödet