På agendan

Fredagens makroagenda bjuder på svensk industriproduktion och industriorder i oktober (klockan 09:00). Från USA kommer den viktiga månatliga sysselsättningsrapporten (klockan 14:30), vilken är extra intressant då den amerikanska centralbanken ska komma med räntebesked den 16 december och statistiken de senaste veckorna varit blandad. Elekta rapporterar för Q2.

Läs fler inlägg på Börsflödet