På dagens agenda

Under fredagen får vi svensk bostadsstatistik för april. Från USA kommer New York Empire tillverkningsindex, industriproduktion, kapacitetsutnyttjande samt Michigans konsumentförtroendeindex.Peab handlas exklusive rätt till utdelning (2,25 kr) och Atlas Copco handlas exklusive inlösenrätt (6 kr).

Läs fler inlägg på Börsflödet