På dagens agenda

På dagens agenda väntas BNP-siffror från bl.a. EMU, Frankrike, Tyskland och Italien. På morgonen presenteras den svenska bostadsprisutvecklingen under juli. Från EMU och USA får vi inflationssiffror för juli i form av KPI respektive PPI. Från USA får vi även industriproduktionen och kapacitetsutnyttjandet under samma månad. Före börsens öppning rapporterar Nibe, Ratos och Troax för Q2.

Läs fler inlägg på Börsflödet