På dagens agenda

På fredagens agenda väntas tyska inflationssiffror för augusti kl. 08.00. Vi räknar med +0,2% i årstakt. Därtill kommer reviderad svensk BNP för Q2, kl. 0930, och vi räknar med en tillväxt på 1%/3% (kvartal/årstakt). Från USA kommer Michigan konsumentför-troendeindex för september kl. 16.00. För oljemarknaden kommer en månatlig rapport från OECD:s energiorgan IEA, samt veckostatistik över aktiva riggar i Nordamerika, kl. 19.00.

Läs fler inlägg på Börsflödet