På dagens agenda

På tordagens makroagenda får vi konjunkturbarometer från EMU för februari klockan 1100. Från USA kommer inflationssiffror (KPI) för januari och orderingång på varaktiga varor klockan 1430. Africa Oil och PA Resources rapporterar innan öppning och Cavotec klockan 1300. På fredag presenteras svensk BNP för kv4 och detaljhandel avseende januari. I USA presenteras bl.a. den reviderade BNP för kv4 och avtalade husköp under januari.

Läs fler inlägg på Börsflödet