På veckans agenda

Det är en lugn inledning på veckans makroagenda. Från Tyskland kommer data på orderingången inom industrin och från USA får vi inköpschefsindex från tjänstesektorn. Diös, Fabege, Industrivärden och Wihlborgs rapporterar innan börsens öppning. På tisdag kommer tysk industripro-duktion och amerikansk handelsbalans. Platzer rapporterar för Q2. Onsdagen bjuder på...

Onsdagen bjuder på japansk bytesbalans och Fed släpper protokollet från det senaste penningpolitiska mötet. Från USA kommer även oljelagerstatistik. ICA presenterar försäljningssiffror för juni.

Under torsdag kommer inflationssiffror (KPI) från Kina, tysk bytesbalans och svensk arbetslöshet. Axis och Öresund rapporterar.

Veckan avslutas med kvartalsrapporter från NetEnt, Duni, Klövern, Bulten och Atrium Ljungberg. Det är lugnt på makroagendan.

Läs fler inlägg på Börsflödet