Positiv inledning på veckan

Stockholmsbörsen stiger med nära 1 procent under måndag förmiddag, med H&M, TeliaSonera och bankaktierna som största bidragsgivare. Sämre går det för råvaru- och verktadssektorn som utvecklas svagt i spåren av SKF:s rapport i fredags och oro för minskad efterfrågan på tillväxtmarknaderna. Nattens statistik från Kina var blandad. Trots att BNP-tillväxten var den lägsta sedan 2009 överträffades åtminstone förväntningara, vilket innebar en viss lättnad på aktiemarknaden. Industriproduktionen, som ökade med nära 6%, var lägre än förväntningarna och detaljhandeln (växte med 11%) överträffade prognoserna. Detta är ytterligare en indikation på Kinas omställning från en produktions- och exportinriktad ekonomi till en mer konsumtionsdriven ekonomi.

Läs fler inlägg på Börsflödet