Positiva europabarometrar

Trots en sur New York-börs under gårdagen, handlas Europabörserna upp på bred front under onsdagsförmiddagen. Indexet Euro Stoxx 50 noterades vid lunchtid 0,8 procent högre och Stockholmsbörsen noterades 0,4 procent högre. Marknaderna tar fasta på starka siffror för inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i Europa. Det sammanlagda indexet för euroområdet uppgick till 52,2 i mars, vilket var något högre än väntat (51,9) och högre än under februari (51,0). Indexet steg och var bättre än väntat för såväl många sydeuropeiska länder som för Tyskland. Inköpschefsindex för Sverige steg till 54,1, vilket kan jämföras med februarisiffran på 53,3 och väntade 54,2. Ett tal över 50 indikerar att ekonomin expanderar..

Rörelserna på räntemarknaden har varit små under förmiddagen, samtidigt som kronan stärks med 1-2 öre mot dollarn och euron.

Klockan 16:00 presenteras inköpschefsindex för USA (ISM).

Läs fler inlägg på Börsflödet