Räntor kraftigt upp, börs ner

De europeiska obligationsräntorna steg ytterligare under torsdagsförmiddagen. Den svenska tioåriga statsobligationsräntan har stigit med hela 20 räntepunkter till 0,95 procent. Detta kan jämföras med bottennoteringen på 0,22 procent för mindre än tre veckor sedan, innebärande ett prisfall på obligationen på 6 procent. Få saker har förändrats vad gäller konjunkturella fundamenta eller centralbankers agerande, utan sannolikt är det ompositioneringar på marknaden som driver upp räntan och får obligationspriserna att falla. Europabörserna faller och vid lunchtid hade Stockholmsbörsen fallit med 1,5 procent..

På råvarumarknaden noterar vi att oljepriset har stigit ytterligare. Ett fat brentolja kostade vid lunchtid 68,30 dollar, vilket innebär en uppgång på 0,50 dollar per fat. Amerikansk lagerdata från igår visade på fallande lager mot förväntat stigande. Detta var den första lagernedgången sedan januari.

Läs fler inlägg på Börsflödet