Rapporter i linje med förväntningar

Vi har nu kommit en bit in i den nordiska rapportsäsongen. När vi summerar rapporterna hittills kan vi dra slutsatsen att utfallet totalt sett har varit i linje med förväntningarna. Hälften av bolagen har rapporterat en vinst som varit högre än väntat och hälften lägre. Mönstret går igen när vi ser vad som hänt med vinstprognoserna för 2015-16, då vinstprognoserna har justerats upp i lika stor utsträckning som de har sänkts. Tendensen under det förra kvartalet – d.v.s. att vinstprognoserna för bankerna skruvas upp, medan verkstadssektorns vinstprognoser sänks – har fortsatt under det andra kvartalet..

Intressant att notera
De amerikanska börserna tappade 0,4-0,7 procentenheter efter Stockholmsbörsens stängning igår och stängde 0,4-0,7% lägre. Teknik (-0,3%) var bästa sektor och Kraftförsörjning (-1,5%) var den svagaste.

Caterpillar (överlappande exponering med Volvo VCE, Atlas Copco och Sandvik) föll med 4% efter ett lägre resultat än väntat och prognossänkningar. Det var tydligt att bolaget pressas av en starkare dollar. Fordonsjätten General Motors steg med 4% efter att ha uppvisat ett något bättre resultat än väntat.

Räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen föll med 5 räntepunkter till 2,27%. USD/SEK noterades till 8,58 på morgonen.

Preliminära inköpschefsindex i Kina och Japan gick åt olika håll. Indexet för Kina (HSBC) sjönk preliminärt till 48,2 i juli från 49,4 i juni, medan indexet för Japan (Markit) preliminärt steg till 51,4 i juli från 50,1 i juni. Ett tal över 50 indikerar att ekonomin expanderar. Tokyobörsen föll med 0,7%. Vid 8-tiden hade Hong Kong fallit med 0,9%, medan Shanghaibörsen hade stigit med 0,7%


Rapporter på morgonen
Concentric
uppvisade en försäljning under Q2 som var något lägre än väntat, men tack vare en imponerande kostnadsflexibilitet och marginal var resultet bättre än väntat. Även kassaflödet var starkt. En negativ organisk försäljningutveckling i Europa innebär att vi lär behöva sänka våra prognoser något efter rapporten.

 

Detta händer idag
Idag presenteras preliminära inköpschefsindex (viktig konjunkturindikator) från bland annat Tyskland (kl 9:30), EMU (10:00) och USA (15:45).

Läs fler inlägg på Börsflödet