Sänkta prognoser i USA

New York-börserna steg med runt 0,5% efter Stockholmsbörsens stängning och avslutade dagen på dagshögstanivåer. Vi är nu halvvägs in i den amerikanska rapportsäsongen. 80% av bolagen har rapporterat en högre vinst än väntat för kv4 2014. Samtidigt är vinstrevideringstrenden fortsatt negativ med betydligt fler bolag som har sänkt sin vinstguidning för kv1 2015 än som har höjt den. Vinsttillväxten under kv4 för S&P500-bolagen väntas nu uppgå till 2,1%, men exkluderas Apple uppgår siffran till 0,3%. Den förväntade vinsttillväxten under 2015 har nu sjunkit till 4,7% (11,8% i september). Den stora boven i dramat är förstås den starkare dollarn som pressar exportföretagen..

Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen var oförändrad på 1,67%. USD/SEK noteras på 8,30.

De asiatiska börserna uppvisade en blandad utveckling under tisdagen. I Tokyo backade börsen med 1,3% med bidrag av en starkare yen, medan Shanghai-börsen rusade 2,5% på spekulation om ytterligare stimulanser. I Hong Kong var det lugnt.

 

Morgonens rapporter
Swedbanks ränte- och provisionsnetto för kv4 var förvisso i linje med konsensusprognosen, men då provisionsnettot var mycket bättre än väntat för Nordea och SEB innebär detta en viss besvikelse. Tradingnettot var mycket svagt och kreditförlusterna något högre än prognostiserat, vilket bidrog till att rörelseresultatet var 8% lägre än väntat. Utdelningsförslaget om 11,35 kr per aktie var i linje med förväntningarna. Bankens kärnprimärkapitalrelation på 21,2% var högre än väntat. Aktien lär vara svag idag.

Alfa Laval presenterade en solid kv4-rapport. Orderingången var bättre än väntat, delvis p.g.a en omklassificering av orderboken genom förvärvet av Frank Mohn. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1,7 md kr, vilket var 11% högre än förväntat. Vinsten per aktie var dock lägre än förväntat och efterfrågan under första kvartalet väntas vara något lägre än under kv4.

BillerudKorsnäs presenterade ett lägre justerat rörelseresultat än förväntat. Kassaflödet var dock starkt, och utdelningen något högre än väntat, samtidigt som guidningen för det första kvartalet var i linje med konsensus. Aktien har stigit med 11% hittills i år samtidigt som prognoserna för 2015 troligen behöver sänkas, varför aktien kan vara under press idag.

Millicoms rapport och guidning var i linje med förväntningarna. Med tanke på att aktien har fallit 11% på 3 månader bör den stiga i dagens handel.

Läs fler inlägg på Börsflödet