Sänkta vinstprognoser i Norden

Vi har nu kommit en bit igenom den nordiska rapportsäsongen för det tredje kvartalet. Vi noterar att fler bolag har underträffat än överträffat marknadens vinstprognoser och att det (som vanligt) har skett fler sänkningar än höjningar av vinstprognoserna för 2015 och 2016 (trots relativt stora prognossänkningar inför rapportsäsongen). På aggregerad nivå har vi sänkt våra vinstprognoser för de nordiska bolag som vi följer med 2,5% för 2015 och 1,6% för 2016, men i antal aktier som vi har höjt eller sänkt prognoserna för är det relativt balanserat. Vi räknar nu med 10% respektive 7% vinstökning 2015-16. För första gången på länge har bankerna haft en mer negativ prognosrevideringsprofil än marknaden generellt med 2% lägre vinstprognoser för 2016..

Intressant att notera
New York-börserna steg med 0,5% efter Stockholmsbörsens stängning och avslutade dagen med uppgångar på 0,9-1,5%. Bäst gick Energiaktier (+2,4%) och svagast gick Kraftförsörjning (+0,1%).

Dator- och tv-spelskoncernen Activision Blizzard har lagt ett bud på mobilspelsfokuserade branschkollegan King (skapare av Candy Crush Saga) för motsvarande 5,9 md dollar, implicerande en budpremie på 16%.

Det amerikanska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (ISM) uppgick till 50,1, vilket var marginellt bättre än väntat.Inköpschefsindexet för den globala tillverkningssektorn var 51,4 i oktober, att jämföra med 50,7 föregående månad.

Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen tickade upp med 3 räntepunkter till 2,17%. USD/SEK har varit stabil runt 8,51.

Merparten asiatiska börser handlades högre efter tecken på en stabilisering av den globala tillverkningsindustrin. Hongkong-börsen hade vid 8:30-tiden stigit med 1,1%, medan Shanghai noterades 0,3% lägre.

Detta händer idag
På tisdag rapporterar bl.a. Munksjö, ComHem, Tobii och Wallenstam (innan börsens öppning). Platzer och Lifco rapporterar kl 10:00 och 11:30. Det är lugnt på makrofronten. Mest intressant är orderingången i den amerikanska industrin under september, vilken rapporteras kl 16:00.

Läs fler inlägg på Börsflödet