Sänkta vinstprognoser i USA

De amerikanska börserna föll med 1,4-1,7 procentenheter efter den europeiska stängningen, och avslutade dagen med nedgångar om 0,1-0,3%. Den amerikanska rapportsäsongen har precis inletts. Samtidigt som de europeiska företagen gynnas av en starkare dollar, missgynnas de amerikanska. Sedan september har vinstprognoserna för 2015 justerats ned från +11,8% till +7,8% (S&P 500). En stor del av detta förklaras av energibolagen, men även för många andra sektorer ser vi sänkta prognoser. Den amerikanska börsen handlas för närvarande. med 18% P/E-talspremie jämfört med den europiska, där vinstprognoserna nu inte sänks i samma takt som i USA..

Volatiliteten fortsätter att stiga. VIX-index ökade till 20,6 (från 19,6).

Räntan på den amerikanska 10-åringen har sjunkit till 1,87% och USD/SEK har stigit till 8,07.

Oljepriset föll initialt under gårdagen med 3,7% till 45 dollar per fat (brent), men studsade tillbaka under eftermiddagen för att sluta dagen på -1,2%. Handelsdata från Kina igår visade att oljeimporten steg till den högsta nivån någonsin under december i spåren av de lägre priserna.

Kopparpriset föll för den femte dagen i rad igår för att tappa ytterligare 6% nu på morgonen till 5 495 dollar/ton, vilket är den lägsta nivån på sex år.  Även om Handelsbankens prognostiserade kopparpris för det första halvåret på 5 500 redan har nåtts, bedömer vi att priset kan sjunka ytterligare.

Läs fler inlägg på Börsflödet