Små rörelser i väntan på statistik

Merparten europeiska börser uppvisar små kursrörelser under fredagsförmiddagen. Stockholmsbörsen utgör inget undandtag med en uppgång på 0,2 procent vid lunchtid. Dagens vinnare är MTG, efter att det delägda bolaget CTC Media stigit med 8 procent i New York då en försäljning av de ryska tillgångarna tycks närma sig. Marknadsräntorna är oförändrade, samtidigt som kronan har försvagats mot dollarn men stärks mot euron. Inför dagens sysselsättningsstatistik från USA har EUR/USD fallit ytterligare och noteras på den lägsta nivån sedan 2003..

Huvudpunkten på dagens makroagenda är amerikanska sysselsättningssiffror och lönedata för februari (”payrolls”, kl 14:30). Vi förväntar att antalet sysselsatta i den privata sektorn ökar med 240.000, vilket är i linje med marknadsprognoserna. Vidare förväntar vi att arbetslösheten minskar till 5,6 procent (från 5,7 procent). Lönerna väntas oförändrade på 2,1 procent (2,2 procent föregående månad), vilket är en nivå som gällt under lång tid.  Federal Reserve vill gärna se att lönetillväxten tilltar.

Läs fler inlägg på Börsflödet