Stabil rapport från SCA

SCA uppvisade ett justerat rörelseresultat för det fjärde kvartalet som var 6% högre än konsensusprognosen. Även om Skogsindustriprodukter står för det mesta av avvikelsen är det uppmuntrande att hygienverksamheten överraskade positivt för första gången på länge..

Novo Nordisk nådde inte upp till våra förväntningar i kv4-rapporten i morse. Intäkter och rörelseresultat var 2% respektive 4% lägre än väntat. Vinsten var dock 3% högre än konsensus. Bolaget upprepade tidigare guidning om en försäljnings- och resultatökning på 20% respektive 29% för helåret 2015, varför konsensusprognoserna lär skruvas upp. Detta motiverar en positiv kursreaktion, men givet att diabetesmedicinen Levemir sålde betydligt sämre än väntat är det svårt att spå var kursen tar vägen innan vi får veta bakgrunden till detta.

Tele2:s guidning för 2015 är marknadens huvudfokus. Både omsättnings- och EBITDA-prognosen var omkring 3% lägre än väntat. Därtill förväntas investeringarna vara högre än marknaden räknat med, vilket innebär ett lägre kassaflöde än väntat. Detta lär pressa aktien idag. Rapporterad EBITDA för kv4 var något lägre än väntat, men justerat för engångsposter ser det bättre ut. Utdelningen på 4,85 kr var högre än väntat (4,60 kr).

Intressant att notera
New York-börserna steg efter Stockholmsbörsens stängning och stängde omkring 1% högre. Material var den starkaste sektorn (+1,3%), medan Energi  utvecklades svagast (+0,2%).

Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen steg med 3 räntepunkter till 1,75%, samtidigt som dollarn förstärktes mot kronan. På morgonen noterades USD/SEK i 8,27.

Oljan fortsätter att handlas relativt stabilt kring 49 dollar per fat (brent).

Industriproduktionen i Japan ökade med 1,0% i december, jämfört med i november. Väntat var +1,3%. Samtidigt sjönk privatkonsumtionen under december mer än väntat (-3,4% jämfört med december 2013; väntat var -2,4%). Trots detta handlades japanska Nikkei upp med 0,4%. Kl 8:30 noterades Shanghai och Hong Kong 1,6% respektive 0,4% lägre. 

Läs fler inlägg på Börsflödet