Stabil rapport i SSAB

SSAB presenterade en stabil rapport för Q1 nu på morgonen. Rörelseresultatet uppgick till 564 mn kr, vilket var betydligt högre än marknadens prognos på 340 mn kr. Produktionen i Europa ökade med 5% medan den sjönk med 10% i Nordamerika. Även om SSAB räknar med att marknaden i Nordamerika fortsätter att tyngas av höga lagernivåer och hög import under Q2, så väntas den underliggande efterfrågan vara relativt bra. Arbete med att realisera synergier efter förvärvet av Rautaruukki fortgår enligt plan, vilket är glädjande. Den stabila rapporten bör ge stöd åt aktien i dagens handel..

Sandviks justerade rörelseresultat var 1% lägre än vi hade räknat med, men 5% högre än konsensusprognosen. Liksom för flera bolag som har rapporterat tidigare var det positiva valutaeffekter, snarare än en förbättrad efterfrågan, som bidrog till den positiva avvikelsen. Justerat för valuta var rörelsemarginalen på 10,6% cirka 0,5 procentenheter lägre än väntat. Orderingången var relativt i linje med förväntningarna.

Inwido levererade en stark rapport för det säsongsmässigt lilla första kvartalet. Det justerade rörelseresultatet på 29 mn kr var 13 mn kr högre än konsensusprognosen (avvikelsen motsvarar cirka 2% på helårsbasis). En aktikursuppgång är motiverad idag.

Intressant att notera
De amerikanska börserna handlades oförändrat efter Stockholmsbörsens stängning i fredags och de viktigaste indexen avslutade dagen strax ovanför nollstrecket. Under veckan som gick steg S&P 500 med 1,8%, medan den tekniktunga Nasdaq-börsen steg med 3,2% till nya rekordnivåer.

Google (+3%), Microsoft (+10%) och Amazon (+14%) levererade alla rapporter som uppskattades av marknaden.

Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan tickade ned med 5 räntepunkter till 1,91%. USD/SEK noterades till 8,63 på morgonen.

Järnmalmspriset uppvisade en stark återhämtning under förra veckan med en uppgång på 12% till 57 dollar per ton, varav fredags uppgång var 5,5%. Malmpriset är nu 22% högre än den senaste botten på 48 dollar per ton i början av april.

De asiatiska börserna steg överlag. Hong Kong och Shanghai var upp med 1,5% respektive 2,3% vid 8-tiden. Japanska Nikkei sjönk med 0,2%.

Detta händer idag
Utöver bolagen ovan kommer Lindab att rapportera för Q1 klockan 14:00. Det är relativt lugnt på makroagendan. Klockan 15:45 kommer preliminärt inköpschefsindex från tillverkningsindustrin i USA.

Läs fler inlägg på Börsflödet