Stabila rapporter på morgonen

New York-börserna steg marginellt efter Stockholmsbörsens stängning och avslutade dagen 0,1-0,5% högre. Bästa sektor var Konsument och svagast gick Energi då oljepriset föll tillbaka. Det var små rörelser på ränte- och valutamarknaden. Den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan föll med en räntepunkt till 2,02, samtidigt som USD/SEK var relativt oförändrad på 8,32. De asiatiska börserna visar upp en blandad utveckling i tisdagens handel. Tokyobörsen steg med 0,4%. Shanghaibörsen hade vid 8:30-tiden stigit med 0,3%, medan Hongkong tappade 0,8%..

TeliaSonera presenterade ett EBITDA-resultat för Q3 som var 3% högre än väntat. Exklusive Eurasien (som ska avyttras), var resultatet 4-5% högre än väntat. Såväl den svenska som den europeiska verksamheten överraskade positivt. Bolaget sänker sin guidning för EBITDA-resultatet något för 2015 (främst p.g.a. ett svagare Eurasien). Då den nya nivån är i linje med konsensusprognoserna tror vi att inte att sänkningen kommer att ha någon större betydelse. Aktien har varit under press på sistone, varför den stabila rapporten bör innebära en lättnadsreaktion.   

Swedbanks Q3-rapport innehöll både ljuspunkter och svagheter. Räntenettot var överraskande starkt drivet av volymtillväxt och högre bolånemarginaler, samtidigt som provisions- och tradingnettot var svagare än väntat. Kostnadskontrollen var fortsatt god. Justerat för vissa nedskrivningar var rörelseresultatet 2% lägre än väntat. Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 23,0% (från 22,4% i juni), men VD säger fortfarande att banken inte har något överskottskapital.

Fönstertillverkaren Inwido överraskade med en rekordrapport för Q3. Försäljningen var i linje med förväntningarna, medan rörelseresultatet och orderingången var 6-11% högre än väntat. Bolaget meddelade även ett mindre förvärv i Storbritannien. Vi räknar med att prognoserna i marknaden kommer att skruvas upp och att aktien kommer att gå starkt idag.

Assa Abloy överträffade förväntningarna i sin Q3-rapport, men justerat för valutaeffekter var avvikelserna små. Kina är fortsatt svagt, men Americas och EMEA var starkare än väntat. Då aktien har varit svag i sen tid är en viss kursuppgång motiverad. 

 

Detta händer idag
Utöver ovanstående rapporterade  bland annat Avanza, Fabege, Kungsleden och Nordnet för Q3. Klockan 12:00 presenteras Atlas Copcos Q3-rapport. Dagens agenda för ekonomisk statistik är tunn.

Läs fler inlägg på Börsflödet