Stark rapport från Pandox

Hotellfastighetsbolaget Pandox presenterade nu på morgonen sin andra kvartalsrapport efter börsintroduktionen. Omsättningen under Q3 var i linje med konsensusprognosen, medan justerat cash earnings (EBITDA+finansnetto-skatt) var hela 13% högre. Dessutom var redovisade värdeförändringar på fastigheterna betydligt högre än väntat. Vi bedömer att marknadens vinstprognoser kommer att behöva höjas med ca 5% och att en kursuppgång är motiverad..

AstraZeneca redovisade en vinst per aktie på 0,61 USD/aktie, vilket var högre än väntade 0,45 USD. Bolaget höjer även sin prognos för resultatet per aktie för kärnverksamheten till att öka med ett ”medelhögt till högt ensiffrigt tal” (från ”lågt ensiffrigt tal”).

 

Intressant att notera
New York-börserna
sjönk marginellt efter Stockholmsbörsens stängning och avslutade dagen med nedgångar på 0,1-0,3%. Sektorn Kraftförsörjning gick bäst (+0,4%). Svagast gick Energi (-1,0%).

Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen tickade upp med 1 räntepunkt till 2,22%. Trenden med en starkare dollar fortsätter. USD/SEK noterades på morgonen till 8,63.

Oljepriset föll kraftigt under gårdagseftermiddagen och noterades på morgonen till 48,60 dollar per fat (brent). USA:s lager av råolja steg med 2,85 mn fat under förra veckan jämfört med veckan innan. Marknadens förväntningar var en uppgång om 2,5 mn fat. Den amerikanska oljeproduktionen var oförändrad under förra vecken, och marknaden väntar fortfarande på den första minskningen av oljeproduktionen på årsbasis.

Merparten asiatiska börser handlades högre under natten och morgonen. Japanska Nikkei steg med 1,0% Shanghai-börsen hade vid 8:30-tiden stigit med 1,8%.

Detta händer idag
Torsdagen bjuder på rapporter från bland annat AstraZeneca, Fingerprint, Meda, Pandox, Proffice och Vitrolife (före öppning), samt Cavotec, Heba och Holmen (vid luncthid), Från Sverige får vi indistriorder och industriproduktion för september (kl 9:30). ECB presenterar sin ekonomiska rapport (10:00). Från EMU får vi detaljhandelsförsäljningen under september (11:00). Bank of England ger penningpolitiskt besked (13:00). Under eftermiddagen får vi amerikanska produktivitetssiffror för Q3 (14:30).

Morgondagens höjdpunkt är förstås amerikansk sysselsättningsstatistik (”Payrolls”) för oktober, vilket kommer att vara viktigt för Feds räntebesked i december.

Läs fler inlägg på Börsflödet