Starka detaljhandelssiffror

Efter initiala nedgångar i kölvattnet av fallande Kinabörser, vände Stockholmsbörsen upp för att handlas runt nollstrecket vid lunchtid. Övriga Europabörser uppvisar liknande mönster. Bufab har idag meddelat att man har tecknat avtal om att förvärva brittiska fästelementdistributören Apex Stainless. Aktien är upp hela 9%. JM, som har kapitalmarknadsdag idag, noteras 1,1% högre. Detaljandelsförsäljningen i Sverige ökade med 5,0% i årstakt i oktober (väntat +3,7%). Även septembersiffran reviderades upp. Siffrorna avspeglar låga räntor, en hög real ökningstakt och en stark bostadsmarknad. Konsumenterna kvarstår som optimistiska avseende den egna ekonomin, vilket indikerar ett fortsatt starkt momentum för detaljhandelsförsäljningen framöver..

Marknadsräntorna är förhållandevis stabila, samtidigt som kronan stärkts med 3 öre mot euron (till 9,24) och med 1 öre mot dollarn (till 8,72).

Läs fler inlägg på Börsflödet