Starka rapporter överlag

New York-börserna steg med runt 0,8% efter Stockholmsbörsens stängning och avslutade dagen på dagshögstanivåer. Bästa sektor var Energi (+2,8%). Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen steg med hela 12 räntepunkter till 1,79%. USD/SEK noteras på 8,23..

Oljepriset fortsatt sin rekyl uppåt och noterades på morgonen till 57,90 dollar per fat (brent). Även basmetallpriserna har stigit.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn för Kina (HSBC) sjönk till 51,8 i januari jämfört med 53,4 i december. Motsvarande japanska index sjönk till 51,3, jämfört med 51,7 föregående månad. Asienbörserna steg överlag på onsdagen. I Tokyo steg Nikkei med 2,0% och vid 8:30-tiden noterades Hong Kong-börsen 0,4% högre, Shanghai-börsen tappade 1,0%.

 

Morgonens rapporter
Lundin Petroleum
 presenterade en kv4-rapport med många engångsposter. Justerat för dessa uppgick EBITDA till 101 mn USD, jämfört med väntade 99 mn USD. Oljepriset har fortsatt att rekylera upp, vilket kan ge stöd till aktien i dagens handel.

MTG:s resultat för kv4 var högre än väntat. Rörelseresultatet inom Fri-TV överträffade förväntningarna tack vare lägre kostnader samtidigt som ett lägre finansnetto bidrog till att resultatet före skatt var 10% högre än konsensusprognosen. Glädjande var även en föreslagen utdelning på 11 kr och en kraftig abonnentökning inom Betal-TV, vilket kan bidra till en positiv kursutveckling idag.

Gränges omsättning för kv4 var i nivå med förväntningarna, men till följd av valutaeffekter var det justerade rörelseresultatet 8% högre än väntat. Gränges räknar med en fortsatt försvagning på marknaden under H1, men något ökad tillväxt under H2. Den underliggande verksamheten var stabil under kv4 och vi räknar med att prognoserna kan höjas något tack vare valutaförändringarna, vilket kan ge en svagt positiv kursreaktion.

Mycronic uppvisade en mycket stark kv4-rapport. Orderingången ökade med 65%, intäkterna med 102% och rörelseresultatet med 450%. Därtill föreslås en utdelning på 4 kr per aktie, motsvarande 14% direktavkastning. Aktien lär vara mycket stark idag.

Getinge har ingått ett förlikningsavtal med amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA. Avtalet är i linje med vad som kommunicerades i samband med kv4-rapporten och vi förväntar en neutral kursreaktion.

Loomis rapport för kv4 visade att den organiska tillväxten var lägre än väntat medan rörelseresultatet hamnade 4% över marknadens prognos. Aktien har utvecklats relativt svagt i år och bör kunna få stöd av höjda prognoser i spåren av dagens rapport.

Fortums justerade rörelseresultat för kv4 slag marknadens prognoser med hela 22%. Även om en del av den positiva överraskningen förklaras av tillfälliga faktorer räknar vi med att höja våra prognoser och en kursuppgång är motiverad i dagens handel. Styrelsen föreslår en extrautdelning på 0,20 Eur vilket ger en total utdelning på 1,3 Eur.

Läs fler inlägg på Börsflödet