Starka rapporter på morgonen

De amerikanska börserna handlades oförändrat efter Stockholmsbörsens stängning och stängde 0,2-1,1% lägre. Finans (+0,7%) var bästa sektor och Teknik (-1,6%) var den svagaste. Världens största bolag sett till börsvärde, Apple, backade med 4,4% efter tisdagskvällens rapport. Resultatet var bättre än väntat, men högt uppskruvade förväntningar avseende leveranser av Iphone under det fjärde kvartalet infriades inte. Electroluxkonkurrenten Whirlpool steg med 7% efter att ha rapporterat ett bättre resultat än väntat..

Räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen tickade ner med 1 räntepunkter till 2,32%. USD/SEK noterades till 8,59 på morgonen.

De asiatiska börserna rekylerade upp i nattens och morgonens handel. Tokyobörsen steg med 0,4%. Vid 8-tiden hade Shanghai- och Hong Kongbörserna stigit med 2,0% respektive 0,5%.

Morgonens rapporter
ABB
uppvisade en orderingång för Q2 som var i linje med förväntningarna. Orderingången ökade i Europa, men minskade i Nordamerika, Kina och Sydamerika. Rörelseresultatet (EBITA) var 4% högre än väntat. Vi bedömer att aktien kommer att gå bättre än marknaden generellt idag.

Skanska levererade en stabil rapport. Såväl orderingången som rörelseresultatet var bättre än väntat. Även Skanska-aktien bör gå något bättre än index i dagens handel.

Meda uppvisade marginaler som var betydligt bättre än förväntat, men även den organiska tillväxten var något högre än prognostiserat. Bolaget behåller dock sin guidning för 2015 oförändrad. Aktien lär vara stark i dagen handel.

Bilia rapporterade en försäljning som var 4% högre än konsensusprognosen och ett justerat resultat som var drygt 20% högre än förväntat. Marknadens vinstprognoser kommer att behöva höjas och en kursuppgång i dagens handel är motiverad.


Detta händer idag
Före börsens öppning rapporterade bland annat ABB, Bilia, Meda, Skanska (se ovan). Klockan 10:00 rapporterar Indutrade. Det är lugnt på den ekonomiska statistikfronten. I USA presenteras den ekonomiska barometern ledande indikatorer.

Läs fler inlägg på Börsflödet