Starkare dollar efter Fed-besked

Den amerikanska centralbanken, Fed, lämnade som väntat styrräntan oförändrad igår. Dollarn har stärkts (till 8,65 USD/SEK) och räntorna steg (den 10-åriga amerikanska statsobligationen tickade upp med 4 räntepunkter till 2,29%) efter centralbankschefen Yellens uttalanden. Fed påpekade att arbetsmarknaden fortsätter att förbättras och att tidpunkten för en kommande räntehöjning är beroende av inkommande data framöver. Idag kommer ytterligare en pusselbit i form av statistik över USA:s BNP-tillväxt under Q2 (klockan 14:30). Vi räknar med att tillväxten uppgick till 2,5% jämfört med föregående kvartal då tillväxten var förvånansvärt svag, delvis p.g.a. tillfälliga faktorer..

De amerikanska börserna adderade 0,3 procentenheter efter Stockholmsbörsens stängning och handlades totalt sett 0,6-0,7% högre. Energi (+1,3%) var bästa sektor och Hälsovård (+0,2%) utvecklades svagast.

Den japanska industriproduktionen steg med 0,8% i juni jämfört med maj. Väntat var +0,3%. Nikkei stängde 1,1% högre. Shanghaibörsen hade vid 8:30-tiden stigit med 1,1%, och Hongkong med 0,2%.


Rapporter på morgonen
Nokia
levererade starka Q2-siffror med ett justerat rörelseresultat på 411 mn euro, vilket var 30% bättre än väntat. Då försäljningen var lägre än väntat (en organisk försäljningsminskning på 1%), var det en exceptionellt hög bruttomarginal på 46,7% (väntat 42,3%) som räddade resultatet. Denna drevs bland annat av en hög andel mjukvaruförsäljning. Guidningen för Networks behölls oförändrad med en rörelsemarginal i mitten av det långsiktiga intervallet 8-11% och en ökad försäljning jämfört med 2014. Marknadens vinstprognoser kommer att behöva höjas och aktien kommer att vara stark idag.
 

AstraZeneca presenterade en försäljning under Q2 som var något högre än väntat, men ett rörelseresultat som var 6% lägre än väntat till följd av höga FoU-kostnader. En låg skattesats innebar dock att vinsten per aktie var något högre än väntat. Bolaget höjer sin guidning för försäljningen, men behåller vinstprognosen intakt.

 

Detta händer idag
Idag presenteras BNP-siffror för det andra kvartalet för Sverige (9:30) och USA (14:30). Från EMU får vi affärsklimatindex (11:00). Före börsens öppning rapporterade AstraZeneca och Nokia (se ovan).

Läs fler inlägg på Börsflödet