Svag rapport från Lupe, stark från Unibet

De amerikanska börserna tappade 0,1-0,2 procentenheter efter Stockholmsbörsens stängning och handlades totalt sett 0,2-0,3% lägre. Efter stängning rapporterade Hexagon-konkurrenten Trimble. Q2-rapporten var i linje med förväntningarna, men bolagets försäljning i Kina (15% av Hexagons försäljning) minskade kraftigt jämfört med Q2 förra året. Dessutom sänkte bolaget sin guidning för Q3 betydligt. Detta lär sätta press även på Hexagon idag (rapporterar på fredag)..

I en Wall Street Journal-intervju sade Fed-ledamoten Lockhart att centralbanken är nära att höja styrräntan och att september-mötet skulle kunna utgöra en lämplig tidpunkt för en första höjning. Räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen steg med 7 räntepunkter till 2,22%. USD/SEK noterades till 8,72 på morgonen.

De asiatiska börserna handlades blandat under natten och morgonen. Japanska Nikkei stängde 0,2% högre. Shanghaibörsen hade vid 8:30-tiden tappat 1,1%, medan Hongkong hade stigit med 0,3%.
 


Morgonens rapporter
Lundin Petroleums
EBITDA för Q2, exklusive förannonserade prospekteringskostnader, var något högre än väntat. Marknadens fokus ligger dock på  guidningen. Bolaget sänker produktionsprognosen för 2015 till 32.000 fat oljeekvivalenter per dag i genomsnitt (från 41-51.000), främst på grund av en nedreviderad produktionsprognos för Brynhildfältet. Detta är betydligt lägre än vår tidigare prognos (39.000) och konsensusprognosen (drygt 40.000). Bolaget upprepar dock sin prognos om en produktionstakt om 75.000 fat oljeekvivalenter per dag vid utgången av 2015. Marknadens resultatprognoser för 2015 kommer att sänkas betydligt efter rapporten. I kombination med en högre uppfattad risk vad gäller produktionsutsikterna lär detta sätta press på aktien idag.

Unibets försäljning och rörelseresultat för Q2 var 13% respektive 27% högre än vår prognos (35% högre än konsensusprognosen). Aktien kommer att vara stark idag.

 

Detta händer idag
Onsdagen bjuder på inköpschefsindex för tjänstesektorn för juli från en rad olika marknader; bl.a. EMU (10:00) och USA (16:00). Från EMU får vi även detaljhandelsförsäljningen i juni (11:00). Vi får även amerikansk sysselsättningsstatistik enligt ADP (14:15), vilken kan ge intressant information inför fredagens viktiga ”payrolls”. Före börsens öppning rapporterade bl.a. Cavotec, Lundin Petroleum, Unibet och Wallenstam. Securitas rapporterar kl 13:00.

Läs fler inlägg på Börsflödet