Svag vinstutveckling i Kina

Europabörserna väntas inleda svagt idag efter kraftiga fall på Shanghaibörsen i samband med svaga data över industriföretagens vinster och myndighetsutredningar av två stora värdepappersaktörer. Vinsterna för Kinas industriföretag sjönk med 4,6% i årstakt i oktober. Under september sjönk industriföretagens vinster med 0,1% i årstakt. Under årets tio första månader har industriföretagens vinster sjunkit med 2,0%. I synnerhet rasar vinsterna i gruvsektorn, medan vinsterna i teknik- och elektroniksektorerna håller emot väl. Utöver ovanstående data, pressades Shanghaibörsen av att myndigheter har påbörjat utredning kring två av de största kinesiska värdepappersaktörerna gällande regelöverträdelser i samband med sommarens börsfall..

Från Japan har en hel del statstik för oktober presenterats. Privatkonsumtionen minskade med 2,4%, jämfört med föregående månads och väntade minskning med 0,4%. Arbetsmarknaden förbättrades ytterligare med en arbetslöshet som sjönk till 3,1%, jämfört med väntade 3,4%. Än så länge syns detta dock inte i KPI som sjönk med 0,1% i årstakt, vilket var i linje med förväntningarna.

De asiatiska börserna  sjönk överlag. Tokyobörsen tappade 0,3%. Vid 8:30-tiden hade Shanghaibörsen fallit med 5,5% , medan Hongkongbörsen hade tappat 1,5%.

New York-börserna var stängda igår till följd av Thanksgiving (idag håller börserna halvdagsöppet).

Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen har tickat ner med en räntepunkt till 2,23%. USD/SEK noteradespå morgonen till 8,73.


Detta händer idag
Under fredagen presenteras svensk detaljhandelsförsäljning under oktober (kl 9:30) och från EMU får vi affärsklimatindex (11:00).  JM har kapitalmarknadsdag. USA-marknaderna stänger kl 19:00 p.g.a. Thanksgiving.

Läs fler inlägg på Börsflödet