Svaga bankrapporter på morgonen

New York-börserna tickade ner med 0,2-0,3 procentenheter efter Stockholmsbörsens stängning och avslutade dagen -0,1-0,5% lägre. Telekomoperatörer utvecklades bäst (+0,8%), medan Hälsovård hade den sämsta utvecklingen (-1,5%). De asiatiska börserna utvecklades blandat under natten och morgonen. Tokyobörsen steg med 1,9%, medan Shanghai- och Hongkongbörserna vid 8:30-tiden hade tappat 0,4% respektive 3,2%..

Den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan steg med 5 räntepunkter till 2,07%. Dollarn handlades relativt oförändrat 8,31.

Rapporter på morgonen
Nordea
uppvisade totala intäkter och ett rörelseresultat för Q3 som var 7-8% lägre än väntat, i huvudsak orsakat av ett svagare provisions- och tradingnetto än väntat. Kostnadskontrollen var fortsatt god och kreditförlusterna lägre än väntat. Aktien lär vara något svag idag.

Även SEB uppvisade ett lägre rörelseresultat än väntat (-6%), främst drivet av ett svagt provisionsnetto p.g.a. låg aktivitet på företagssidan. Räntenettot var något lägre än väntat, samtidigt som tradingnettot var oväntat starkt. Även här är kostnadskontrollen god och kreditförlusterna låga. Kapitalsitiuationen förbättrades oväntat mycket med en ökad kärnprimärkapitalgrad till 17,8% (från 17,2%), vilket indikerar en stor buffert jämfört med myndighetskravet. Liksom för Nordea lär vinstprognoserna behöva sänkas något och aktien vara svag idag.

JM levde inte upp till marknadens förväntningar i Q3. Omsättning och rörelseresultat var 6% resp 2% lägre än förväntat, medan antalet byggstarter var 4% högre än konsensus. Marginalerna på den viktiga Stockholmsmarknaden var i linje med föregående kvartal, 17%. Aktien lär vara något svag i dagens handel.

Tele2:s försäljning i Q3 var i linje med förväntningarna, men då kostnaderna var avsevärt lägre än vi räknat med överraskade rörelseresultatet positivt. Detta kompenserar för en sänkt guidning i Nederländerna (till följd av större förluster än tidigare beräknat).

Intrum Justitia rapporterade ett underliggande rörelseresultat som var 4% bättre än väntat och portföljinvesteringar som var i linje med prognoserna. Ytterligare aktieåterköp och ett mindre förvärv annonserades. Aktien har varit stark i sen tid, men lär fortsätta upp idag.

Detta händer idag
Utöver ovanstående rapporter har även ABB, Handelsbanken, Husqvarna, Mycronic och Wihlborgs rapporterat före börsens öppning. Riksbankens direktion sammanträder under onsdagsförmiddagen.

Läs fler inlägg på Börsflödet