Trendlös handel i New York

New York-börserna föll marginellt efter Stockholmsbörsens stängning och stängde nära nollstrecket inför helguppehållet till följd av Thanksgiving. En hel del amerikansk makrostatstik presenterades (se nedan), men lite av detta fick genomslag på marknaden. Med stöd av ett bekräftat samgående mellan branschettan Pfizer och Allergan blev Hälsovård (+0,5%) bästa sektor. I kölvattnet av ett oljepris som åter föll var sektorn Energi (-0,8%) sämsta sektor..

Under gårdagen fick vi intressant statistik för USA, där de viktigaste indikatorerna överraskade positivt. Orderingången för varaktiga varor steg med 3,0% i oktober jämfört med september. Väntat var +1,5%. Under föregående månad minskade orderingången på månadsbasis  med 0,8%.

Inköpschefsindex (Markits) för tjänstesektorn ökade till preliminära 56,5 i november, jämfört med väntade 55,0.

Kärnprisindex PCE under oktober var lägre än väntat. Även privatkonsumtionen var något lägre än väntat. Privatkonsumtionen ökade med 0,1% i oktober jämfört med närmast föregående månad. Samtidigt ökade de privata inkomsterna med 0,4% i månadstakt, vilket var i linje med förväntningarna.

Konsumenternas förtroende i USA, (Michigan-index), uppgick till 91,3 i november. Analytikernas förväntan var 93,1. Förra månaden uppgick indexet till 90,0.

Försäljningen av nya hus i USA steg med 10,7% jämfört med föregående månad till 495.000 enheter i oktober i säsongsjusterad årstakt. Väntat var +6,8%.

Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen var oförändrad på 2,24%. USD/SEK noterades på morgonen till 8,73.

Japans regering kommer inom kort agera för att sänka bolagsskatten under 30%, enligt Japans premiärminister Shinzo Abe.

De asiatiska börserna handlades mixat. Japanska exportföretag gynnades av en svagare yen och Tokyobörsen steg med 0,5%. Vid 8:30-tiden hade Shanghaibörsen tappat 0,3%, medan Hongkongbörsen hade tappat 0,1%.


Detta händer idag
Torsdagens makroagenda är tunn då USA-marknaderna är stängda för Thanksgiving. Bravida, Lundbergs och Systemair rapporterar för Q3. Inwido, NCC och Munksjö har kapitalmarknadsdag.

Läs fler inlägg på Börsflödet