Vinstvarning i SSAB

SSAB vinstvarnade i morse. Bolaget väntas redovisa ett försämrat resultat för det fjärde kvartalet i förhållande till tredje kvartalet, främst som en konsekvens av låga volymer och fallande priser i Europa och Nordamerika. Det första kvartalet nästa år ska dock bli bättre, enligt bolaget. Rörelseresultatet väntas uppgå till mellan -700 mnkr och -900 mnkr under Q4, medan rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) väntas uppgå till 50-250 mnkr för kvartalet. Vår prognos för EBITDA var 600 mnkr och konsensus var 900 mnkr. Marknadens vinstprognoser för 2015-16 kommer att behöva sänkas ytterligare..

Intressant att notera
New York-börserna steg med omkring 1% under gårdagen. Efter Stockholmsbörsens stängning noterades de viktigaste indexen dock 0,2 procentenheter lägre.

Räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen steg med ytterligare 5 räntepunkter till 2,27% inför kvällens Fed-besked (se nedan). USD/SEK noterades på morgonen till 8,48.

Det preliminära inköpschefsindexet för den japanska tillverkningsindustrin var i stort sett oförändrad på 52,5. 

De asiatiska börserna följde med de europeiska och amerikanska börserna upp under natten och morgonen. Tokyobörsen steg med 2,6%, samtidigt som Hongkong- och Shanghaibörserna stigit med 2,0% respektive 0,2% vid 8:30-tiden. Koreanska Kospiindex steg med nära 2% i kölvattnet av en kursuppgång för Samsung Engineering som höjt sin vinstprognos. Även Samsung Electronics gick starkt.

 

Detta händer idag
Dagens höjdpunkt är förstås Federal Reserves penningpolitiska besked klockan 20:00. Marknaden har i princip helt prisat en en räntehöjning från Fed. Enligt en enkätundersökning räknar nu 97% av tillfrågade ekonomer med att det blir en räntehöjning med 25 punkter. Fokus kommer nu alltmer att flyttas till räntehöjningsbanan. Därutöver får vi preliminära inköpschefsindex för december från bland annat Frankrike (9:00), Tyskland (9:30), EMU (10:00) och USA (15:45). För EMU får vi även veta inflationen under november (11:00). Från USA får vi också intressant statistik för november i form av påbörjade husbyggen och bygglov (14:30) samt industriproduktionen (15:15).

Läs fler inlägg på Börsflödet