Inte ens Telia stiger

Det har varit en riktigt usel vecka, och månad, på Stockholmsbörsen. Med 30 minuter till stängning noteras börsen 2 procent lägre. Stämningen bland investerarna är så låg att inte ens defensiva aktier som Telia och Swedish Match stiger (vilket de brukar kunna även när börsen är deppig). Däremot noterar vi att Securitas (med samma egenskaper som de andra två) stiger med 4 procent. Securitas får dock hjälp av en kvartalsrapport som var bättre än väntat. Dagens nedgång innebär att börsen tappat 4,5 procent i veckan. USA-börserna rasar vidare. Nasdaq backar i skrivande stund över 3 procent och S&P 500 tappar 2,5 procent.


Veckan avslutas i moll

Stockholmsbörsen har fallit med 1,5 procent under fredagsförmiddagen, vilket innebär att veckan totalt sett uppvisar ett kursfall på drygt 5 procent. Cykliskt fortsätter att straffas hårt på börsen. Electrolux tappar 7 procent efter en rapport och kostnadsguidning som var svagare än befarat. SSAB tappar 6 procent trots en stabil kvartalsrapport. Fingerprint Cards går mot strömmen med en uppgång på 8 procent efter att oväntat ha redovisat en vinst för det tredje kvartalet. Även Bilia stiger efter en starkare rapport än väntat..

 

New York-börsen (S&P 500) steg med sammantaget med 1,9 procent under gårdagen, men handlades oförändrat efter Stockholmsbörsens stängning. Sällanköpsvaror och Teknik var bästa sektorer, medan Kraftförsörjning utvecklades svagast. Teknikbolagen Microsoft och Twitter steg med 6 respektive 15 procent efter att ha presenterat starkare rapporter än väntat. Tesla steg med cirka 9 procent efter att bolaget oväntat redovisat en vinst för det tredje kvartalet. Fordonstillverkaren Ford presenterade en vinst som var marginellt bättre än väntat, men aktien steg med 10 procent. Efter stängning presenterade Alphabet och Amazon sina kvartalsrapporter. Även om Amazons resultat var högre än väntat, var försäljningen för första gången på flera år lägre än prognostiserat. Därtill var bolagets försäljnings- och resultatprognos för julhandeln svagare än väntat. Aktien var ner 8 procent i efterhandeln (efter att ha stigit 7 procent i den ordinarie handeln). Alphabet redovisade ett betydligt högre resultat än väntat, medan även här försäljningen var något lägre än väntat. Aktien var ner 5 procent i efterhandeln (efter att ha stigit 4 procent i den ordinarie handeln).

De svenska marknadsräntorna har tickat ner ett par punkter, samtidigt som kronan försvagats. EUR/SEK noteras till 10,40 och USD/SEK till 9,17.

Oljepriset har fallit till under 76 dollar per fat (brent).

Morgonens rapporter
SSAB:s intäkter blev något högre än väntat, men rörelseresultatet var nära 3 procent lägre. De framåtblickande kommentarerna var överlag positiva (SSAB ger ingen detaljerad guidning). Prisbilden är något blandad, med förväntat högre priser i USA, ackompanjerad av god efterfrågan, och något lägre priser i Europa pga en säsongsmässigt lägre efterfrågan och sämre prismix.

Kindred överträffade förväntningarna i Q3-rapporten med god marginal. Omsättning och rörelseresultat (EBIT) blev 4 respektive 16 procent högre än förväntat. På den negativa sidan noterar vi att det fjärde kvartalet inletts svagt, men en nedgång om 5 procent i oktober.

Electrolux omsättning och rörelseresultat var i linje med förväntningarna, men bolaget kommenterar att insatskostnaderna kommer att bli högre än man tidigare trott (från 2,7 till 3 miljarder kronor), och räknar med liknande press under nästa år.

Intrum nådde inte upp till förväntningarna i morgonens rapport för det tredje kvartalet. Intäkterna ökade med 6 procent år/år, men rörelseresultatet minskade och blev 23 procent lägre än konsensus. Även investeringsnivån och kassaflödet var svagt.

Swedish Match överträffade förväntningarna i Q3-rapporten. Omsättning och rörelseresultat blev 3-4% högre än förväntat.

Läs fler inlägg på Börsflödet