Stabil amerikansk arbetsmarknad

Stockholmsbörsen avslutade veckan i dur. En halvtimmer före stängning noterades OMXS30 0,7 procent högre i en bred uppgång där samtliga sektorer stod på plus. Volvo stiger med 1,6 procent efter starka siffror avseende orderingången för lastbilar i Nordamerika (se nedan). Fingerprint Cards stiger med 3 procent, vilket innebär att aktien har rekylerat upp med nära 40 procent under de senaste sex veckorna..

New York-börsen (S&P 500) har inlett veckans handel med att stiga 0,2 procent. Apple rekylerar ner marginellt, men har fortsatt ett rekordhögt börsvärde på drygt 1.000 miljarder dollar. 

Den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan har tickat ner ett par punkter efter de amerikanska sysselsättningssiffrorna (se nedan). USD/SEK noteras på eftermiddagen till 8,90 och EUR/SEK till 10,32.

 

Stabil amerikansk arbetsmarknad
Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 157.000 personer i juli. Väntat var 193.000. Å andra sidan kompenserades detta av att de två föregående månaderna reviderades upp med 59.000 personer till 248.000 (213.000) och 268.000 (244.000). Den underliggande takten om cirka 200.000 personer per månad i detta skede av cykeln är imponerande och betydligt högre än vad som krävs för att hänga med befolkningsökningen. Inget tyder på en avmattning på den amerikanska arbetsmarknaden. Arbetslösheten uppgick till 3,9 procent, jämfört med 4,0 procent föregående månad. En sysselsättningstillväxt i denna takt även framöver kommer sannolikt att innebära än lägre arbetslöshet.

Den genomsnittliga timlönen är en viktig parameter för Federal Reserve. Denna ökade med 0,3 procent i juli och i årstakt med 2,7 procent, vilket var i linje med förväntningarna. Löneökningstakten har hittills varit relativt låg i USA, men den underliggande sysselsättningsökningen är stark och vi förväntar oss att en tajtare arbetsmarknad kommer att bidra till gradvis ökat lönetryck. Inflationen har ökat till cirka 2 procent. I denna miljö räknar vi med att Federal Reserve kommer att höja styrräntan två gånger till under innevarande år.

 

Rekordstarka lastbilssiffror från Nordamerika
Orderingången på tunga lastbilar i Nordamerika uppgick till rekordhöga 52.400 enheter i juli. Det var en ökning med 180 procent jämfört med motsvarande månad i fjol och 24 procent högre än under juni 2018. Juli är normalt den svagast ordermånaden under året, vilket gör rekordnoteringen än mer överraskande. De amerikanska åkerierna trycker gasen i botten till följd av ökade fraktvolymer, ökat kapacitetsutnyttjande och högre fraktrater. Den starka orderingången kan även ses som att åkerierna ser fram mot ett starkt 2019. Dessa överraskande starka siffror är positiva för Volvo.

Läs fler inlägg på Börsflödet