Asienbörserna på tioårshögsta

Stockholmsbörsen väntas öppna kring nollstrecket idag. Europaterminen handlas 0,2 procent högre. S&P 500 stängde 0,2 procent lägre, efter att ha tappat ungefär lika mycket efter Stockholmsbörsen stängning. Verkstad var bästa sektor och Telekomoperatörer gick svagast. Volatilitetsindex VIX är fortsatt mycket lågt på 9,9. Nu har rapportsäsongen i USA dragit igång. Före börsöppningen rapporterade de båda storbankerna Citigroup och JP Morgan sina resultat. Båda bankerna överträffade de officiella förväntningarna något, men trots detta handlades aktierna ned. Citigroup föll med 3,5 procent och JP Morgan 1 procent. Juniper Networks föll med 5 procent efter en sämre rapport än väntat..

Räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen tickade ned med 2 räntepunkter till 2,32 procent. USD/SEK noteras till 8,11 och EUR/SEK till 9,60.

Oljepriset föll med 1,2 procent igår, trots än större lagerminskning än väntat i USA. På morgonen kostade ett fat olja 56,60 dollar (brent). Basmetallpriserna steg över hela linjen, med koppar upp 1,3 procent till följd av en svagare dollar och starkt sentiment kring Kina och partikongressen i nästa vecka. Stålterminerna i Shanghai steg med 3 procent i går sedan Kinas största stålstad, Tangshan beordrat stängning av produktion inför vintern för att klara miljömålen. Stängningen kommer en månad tidigare än den officiella starten som är 15 november.

De asiatiska börserna har sammanvägt stigit till 10-årshögsta tack vare förväntningarna om en högre global tillväxt. Tokyobörsen stängde 1 procent högre. Klockan 8:15 handlades Hongkongbörsen nära nollstrecket, medan Shanghaibörsen stigit med 0,2 procent.

Clas Ohlsons försäljning ökade med 6 procent i lokala valutor under september. Väntat var att försäljningens skulle öka med 3 procent. Försäljningen i jämförbara enheter i lokal valuta steg med 4 procent under perioden (för första gången sedan april var denna siffra positiv). Den nordiska verksamheten gick starkt med en försäljningsuppgång i Finland med 12 procent, i Norge med 8 procent och i Sverige med 6 procent. Försäljningen i Storbritannien minskar bland annat till följd av butiksstängningar. Clas Ohlson-aktien har varit svag de senaste månaden, varför ovanstående siffror talar för en uppgång i dagens handel.

Enligt Svensk Mäklarstatistik var bostadsrättspriserna i riket som helhet oförändrade i september jämfört med föregående månad. Villapriserna steg 1 procent. De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 7 procent samtidigt som villapriserna stigit 9 procent. Svensk Mäklarstatistik noterar att det är en avvaktande marknad där ett ökat utbud inte motsvaras av samma ökning i antalet försäljningar.

Läs fler inlägg på Börsflödet