Starkare dollar efter inflationssiffror, kronan i sidled

Stockholmbörsen noteras 0,4 procent högre vid 17-tiden. Drivet främst av Autoliv och H&M som väger tungt på indexet. Autoliv rusade i morse efter ett pressmeddelande på morgonen att styrelsen har gett bolagsledningen i uppdrag att genomföra en strategisk översyn av verksamhetsstrukturen för att skapa två separata börsnoterade bolag av dess nuvarande affärssegment Passive Safety och Electronics. Aktien är upp cirka 11 procent i dagens handel. Andra storbolag som går starkt är annars Fingerprint och H&M som är upp 2 repsektive 1,7 procent och på nedsidan hittar vi Nordea och SSAB som backar cirka 1,1 respektive 1,3 procent. New Yorkbörserna har inlett dagens handel någor lägre (0,1-0,2 procent). Inflationssiffror inför öppning var högre än väntat och dollarn stärktes. Konsumentpriser (KPI) i USA steg 0,4 procent, jämfört med månaden innan. Jämfört med samma månad förgående år steg KPI med 1,9 procent. Väntat var 0,3 procent respektive 1,8 procent.

Kronan handlas i princip oförändrat efter en arbetslöshet som var lägre än väntat. Arbetslösheten var 6,0 procent i augusti, icke säsongsjusterat. Marknaden hade väntat sig en arbetslöshetsnivå på 6,3 procent. Vice rikbankschefen Per Jansson indikerade att en mindre expansiv penningpolitik i nuläget skulle kunna göra det svårare för inflationen att stabiliseras kring målet. Räntan på den svenska tioåringen har stigit 1 punkt till 0,83 procent. USD/SEK noteras till 8,01 och EUR/SEK till 9,53.

Oljepriset steg igår med 1,6 procent efter stora nedgångar i bensin- och destillatlager i USA och har idag fortsatt upp med 1,3 procent. IEA säger i en rapport att det globala oljeöverskottet håller på att minska efter starkare efterfrågan än väntat i Europa och USA i kombination med fungerande produktionsneddragningar från OPEC och icke-OPEC-länder. Ett fat brentolja kostar 55,90 dollar per fat.

Detaljhandeln i Kina ökade med 10,1 procent under augusti, jämfört med augusti 2016. Det rapporterar Kinas nationella statistikmyndighet, NBS. Analytikerna hade väntat sig en uppgång med 10,5 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät. Under jan-aug ökade detaljhandeln med 10,4 procent, jämfört med motsvarande period föregående år, vilket var i nivå med förväntningarna. Investeringar i fabriker, vägar och andra fasta tillgångar i städer var svagare än väntat och steg med 7,8 procent under januari till augusti, jämfört samma period 2016 (förväntningarna var +8,2 procent). (SIX)

Kinas industriproduktion ökade 6,0 procent under augusti, jämfört med motsvarande månad föregående år, väntat var en ökning med 6,6 procent. 

 

Läs fler inlägg på Börsflödet