Banker i topp, trots duvaktig riksbank

Trots Riksbankens duvaktiga räntebesked och lägre marknadsräntor är det de fyra storbankerna som driver börsen idag. Kronan försvagas efter Riksbankens besked på onsdagen om att reporäntan lämnas oförändrad på -0,50 procent. Enligt Riksbanken stärks konjunkturen men den politiska osäkerheten i omvärlden är stor och riskerna för bakslag har ökat. Riksbanken säger vidare att det fortfarande är mer sannolikt att reporäntan sänks än att den höjs den närmaste tiden. En halvtimme före stängning noterades Stockholmsbörsen 0,4 procent högre. SSAB nådde inte upp till förväntningarna i morgonens rapport för det fjärde kvartalet. Aktien backar cirka 1 procent, men är fortfarande 13 procent högre än vid årsskiftet. H&M tappar 1,7 procent efter att ha rapporterat försäljningssiffror för januari som var marginellt sämre än väntat..

Banker i grönt

Källa. SIX

 

Morgonens rapporter

Marine Harvests rapport för det fjärde kvartalet i morse var hyfsat i linje med förväntningarna och utdelningen föreslås bli 2,80 NOK per aktie (konsensus 2,70). Guidningen för 2017 är oförändrad. Bolaget räknar med ihållande god efterfrågan, högre priser och även högre kostnader. Rapporten motiverar inte någon större kursreaktion i dagens handel. Marine Harvest är del i Aktieportföljen.

SSAB redovisade en försäljning som var 7 procent högre än konsensusprognosen, men ett rörelseresultat (EBITDA) som var 6 procent lägre än väntat, bland annat till följd av att marginalen för Special Steels var lägre än väntat. Att rörelseresultatet minskade under kvartalet jämfört med föregående kvartal förklaras till stor del av underhållsstoppet i Oxelösund och det kända produktionshaveriet där. Bolaget upprepar budskapet från januari att underhållsstoppet/haveriet kommer att föra med sig ett produktionsbortfall om 70.000 ton. Bolaget säger också att såväl leveranser som priser väntas vara något högra under det första kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Ingen utdelning föreslås, vilket var väntat.

H&M:s försäljning ökade med 8 procent i lokala valutor i januari, jämfört med samma månad förra året. Väntat var en ökning med 9 procent. Totalt antal butiker per den sista januari uppgick till 4.380 jämfört med 3.958 vid samma tidpunkt förra året.

Clas Ohlson uppvisade svaga försäljningssiffror för januari (tredje månaden i bolagets Q3). Tillväxten i januari var 0 procent, jämfört med förväntningarna i marknaden nära 5 procent. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 4 procent, att jämföra med konsensusprognosen om 8 procent.

Läs fler inlägg på Börsflödet