Blandade reaktioner på dagens rapporter

Idag når rapportsäsongen sin kulmen. Storbolag som Ericsson, Volvo, Electrolux, H&M och SEB har rapporterat. Kursreaktionerna har varit spridda, men sammantaget stiger börsen. I den inledande handeln stiger Electrolux med över 5 procent, medan SEB och Volvo avancerar 2-3 procent. Intrum och Ericsson fick ett kallt mottagande, med nedgångar om 5-8 procent. H&M backar cirka 1 procent. Mer om H&M hittar du på nästa sida...

H&M redovisade ett rörelseresultat för räkenskapsårets fjärde kvartal (september-november) på 4.821 miljoner kronor. Detta var 3 procent högre än väntat. Bruttomarginalen blev 55,4 procent, jämfört med förväntade 55,1 procent. Försäljningen var känd sedan tidigare.

Utdelningen föreslås vara oförändrad på 9:75 kronor per aktie, vilket motsvarar en direktavkastning om 6,3 procent. H&M skriver att de ska utreda möjligheten att erbjuda alla aktieägare en möjlighet, men inte skyldighet, att återinvestera erhållen utdelning i nyemitterade H&M-aktier. Bakgrunden är bolagets fortsatt stora investeringar inom bland annat digitalisering. 

Läs fler inlägg på Börsflödet