Börscheck

Det är en orolig tid på aktiemarknaden. Börser har rasat runt om i världen. Vi är mitt uppe i en rapportsäsong, på båda sidor Atlanten. Men det kanske ligger mer nära till hands att anta att den senaste räntehöjningen från Fed (för en månad sedan) är vad som varit en utlösande faktor för börsoron. Oron på marknaden kommer även från farhågor om att konjunkturen vänder nedåt, sänkta estimat för företagens intäkter och vinster, handelskriget och en allmänt större oro för 2019. Två tydliga faktorer som skulle kunna sopa undan oro för en tid är om USA och Kina når en lösning i handelskonflikten, eller om den amerikanska centralbanken skulle inta en mer försiktig hållning i penningpolitiken.

Läs fler inlägg på Börsflödet