Börsen i moll för fjärde dagen i följd

Stockholmsbörsen tappade 1,2% under halvdagens börshandel. Justerat för utdelningar i bland annat H&M uppgick kursfallet till 0,8%, vilket var i linje med utvecklingen i övriga Europa. Detta betyder att vi har haft fyra börsdagar i rad som gått i moll. De rapporterade bolagen Swedish Match (+7%), ICA Gruppen (+6%) och Securitas (+1,5%) tillhörde vinnarna efter stabila rapporter..

Fingerprint Cards angav långsiktiga finansiella mål i ett pressmeddelande inför dagens bolagsstämma. Målen ska inte ses som en guidning, utan snarare som en ambition. Intäkterna ska öka med i genomsnitt cirka 60% årligen fram till 2018. Vidare är målet att rörelsemarginalen ska uppgå till minst 35% under 2016- 2018. Dessa finansiella mål implicerar högre tillväxt och resultat än vi har i våra prognoser för 2018. Aktien steg med 0,7%

Blandad utveckling på Stockholmsbörsen

Källa. SIX.
 

Dollarn rekylerade upp kronan ordentligt under onsdagsförmiddagen. Kronan försvagades med 7 öre mot dollarn och med 4 öre mot euron. De svenska obligationsräntorna tickade ner ett par räntepunkter. 

Detta händer i morgon och på fredag
I morgon torsdag är börserna i de nordiska länderna stänga. Det är också lugnt vad gäller makrostatistik.

Veckans makroekonomiska höjdpunkt kommer på fredag klockan 14:30, nämligen månadsdata på den amerikanska arbetsmarknaden (”payrolls”). Därtill presenteras statistik på antalet aktiva oljeriggar i USA. Inga större bolag rapporterar.

Läs fler inlägg på Börsflödet