Dollarn fortsätter att försvagas

Europaterminen indikerar en öppning 0,3% högre. New York-börserna adderade 0,4-0,7 procentenheter efter Stockholmsbörsens stängning. Sällanköpsvaror var den starkaste sektorn (+1,4%). Dollarn har försvagats ytterligare mot kronan. USD/SEK noteras nu på morgonen till 7,94.

USA:s inköpschefsindex för tillverkningssektorn, ISM, uppgick till 50,8 i april. Förväntningarna låg på 51,4 och förra månadens utfall var 51,8. Inköpschefsindexet för EMU uppgick till 51,7, vilket var marginellt högre än föregående månad och förväntade 51,5. Motsvarande index för Sverige steg till 54,0 i april, vilket kan jämföras med marssiffran och väntade 53,3. En nivå över 50 signalerar ekonomisk expansion.

Markits inköpschefsindex för Kinas tillverkningsindustri föll till 49,4 i april, jämfört med 49,7 i mars. Kl 8:30 noterades  Hongkongbörsen 1,2% lägre,  men Shangahaibörsen 1,5% högre. Tokyobörsen var stängd.

Morgonens rapporter
Gruvbolaget Boliden redovisar ett rörelseresultat för Q1 som var 7% högre än vår prognos och 17% högre än konsensusprognosen. Försäljningen var dock lägre än väntat. Resultatavvikelsen för både gruvorna och smältverken var positiv. Vi räknar med vinstprognoshöjningar och en positiv aktiekursreaktion.

Hotellfastighetsbolaget Pandox levererade en solid Q1-rapport. Såväl försäljningen som den viktigaste resultatraden Cash Earnings var i linje med konsensusprognoserna. Substansvärdet beräknas till 112 kr per aktie (108 kr Q4 2015), vilket var 2% högre än konsensus. Den underliggande marknaden i Norden utvecklas väl. Bolaget guidar dock för en negativ effekt på driftnettot från Pandox Brysselhotell på 40 mnkr för helåret p.g.a. terroristattackerna (varav merparten belastar Q2), vilket lär föranleda vissa prognossänkningar i marknaden.

Detta händer idag
Idag presenteras data på orderingången och produktionen i svensk industri. Inflationssiffror (PPI) presenteras från EMU. Riksbankens direktion sammanträder. Boliden, Tethys Oil, Meda samt Pandox rapporterar innan öppning och kring lunch är det dags för Hufvudstaden och Lindab. Loomis handlas exklusive rätt till utdelning (7 kr).

Läs fler inlägg på Börsflödet