Duvaktigt Fed höjde New York-börsen

New York-börserna fortsatt upp efter Federal Reserves duvaktiga mötesprotokoll och Europaterminen indikerar en börsöppning strax över nollan. De amerikanska marknaderna steg med 0,3 procentenheter efter tidpunkten för Stockholmsbörsens stängning och avslutade dagen med uppgångar runt 2%. Energi var den starkaste sektorn (2,9%). Protokollet från Federal Reserves januarimöte indikerade en duvaktig centralbank. En ökad osäkerhet kring de ekonomiska utsikterna bidrog till att nästan alla ledamöter uppgavs vilja vänta ett par månader eller längre innan styrräntan ändras. Vi förväntar att nästa höjning sker i juni..

Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen steg med fem räntepunkter till 1,82% och USD/SEK handlades till 8,50 på morgonen.

De asiatiska börserna steg överlag under natten och morgonen. Tokyobörsen steg med 2,3%. Kl 8:30 noteradesHongkongbörsen 2,0% högre och Shanghaibörsen 0,2% lägre.

Rapporter på morgonen
Cloetta nådde inte upp till förväntningarna i Q4-rapporten, som släpptes i morse. Både omsättning och rörelseresultat minskade något i jämförelse med samma kvartal föregående år. Det mest postiva i rapporten var att kassaflödet fortsätter att förbättras och att skulkdsättningen minskar. Vi räknar med att se negativa prognosjusteringar i spåren av rapporten och bedömer att aktien kommer att utvecklas relativt svagt i dagens handel.

Pandox presenterade en Q4-rapport som var något svagare än väntat. Intäkterna och EBITDA (rörelseresultat före av- och nedskrivningar) var cirka 5% lägre än väntat. Bolaget hänvisar till en svag utveckling i Brysselverksamheten p.g.a. det förhöjda säkerhetsläget i staden, men att hotellmarknaden i staden har stabilserats. Den nordiska verksamheten utvecklas fortsatt starkt. Vi förväntar mindre prognossänkningar i marknaden och en något svag kursutveckling idag.

Oriflames försäljning var något lägre än väntat, men tack vare en betydlgit högre marginal än väntat (det tredje kvartalet i rad med marginalförbättring efter 10 kvartal i rad med lägre marginaler) var det justerade rörelseresultatet 12% högre än konsensusprognosen. Försäljningsstyrkan minskade med 7%, vilket var mer än väntat. Bolaget indikerar att försäljningen i lokala valutor har ökat med 9% hittills i år, vilket innebär ett förbättrat försäljningsmomentum. Detta kommer att tolkas positivt av marknaden och vi räknar med en positiv aktiekursreaktion i dagens handel.


Detta händer idag
Före börsens öppning rapporterade bland annat Active Biotech, Cloetta, Diös, Heba, Latour, Lundin Mining, Medivir, Oriflame, Pandox, Poolia, RaySearch och Victoria Park. Balder rapporterar på eftermiddagen och Lindin Mining efter kl 22:00. Idag presenteras även inflationssiffror från bland annat Kina och Sverige. OECD presenterar ekonomiska utsikter. Från USA får vi ledande indikatorer för januari.

Läs fler inlägg på Börsflödet