En bit in i rapportsäsongen

En halvtimme innan stängning har Stockholmsbörsen handlats ner med 0,4%. Rapporterande bolag står åter i fokus. Nobia leverade en stark rapport, vilket har skickat upp kursen med drygt 6%. Även Unibets och Assa Abloys rapporter har mottagits positivt, varvid aktierna har stigit med 4%. De två storbankerna SEB och Nordea rapporterade före börsens öppning (se nedan). Norde stiger marginellt, medan SEB tillhör dagens förlorare med en nedgång på nära 4%..

Vi har nu kommit en bit in i rapportsäsongen för Q1 2016. Inför rapporterna såg vi tydligt hur marknadens vinstprognoser skruvades ned och förväntningarna sänktes. Detta har bidragit till att vi har fått en ganska positiv rapportperiod där flera bolag har överträffat förväntningarna och belönats med en kursuppgång på rapportdagen. Ett tydligt mönster har varit att efterfrågan är generellt svag, vilket har lett till att försäljningen inte riktigt nått upp till förväntningarna. Samtidigt är de svenska bolagen fortsatt skickliga på att försvara sina marginaler, vilket har bidragit till att resultatet ändå har överträffat förväntningarna med i genomsnitt 3%. Ett positivt trendbrott är att vinstprognoserna för 2016 har skruvats upp för de bolag  som har rapporterat (med i genomsnitt 2-3%).

Index sjunker 0,4% - några storbolag går mot strömmen

(Källa Six)

 

Höjdpunkten på dagens agenda är Feds penningpolitiska besked, ikväll klockan 2000. Ingen förändring väntas dock. Den svenska tioåriga statsobligationsräntan har tickat ner 5 räntepunkter till 0,91%. Kronan handlas oförändrat mot dollarn och euron.

 

Rapporter på morgonen
Mönstret från Q1-rapporterna i Swedbank och SHB upprepades i SEB:s och Nordeas rapporter på morgonen.

SEB presenterade ett räntenetto som var 1% lägre än väntat och ett provisionsnetto som var 4% lägre än väntat. De totala intäkterna var dock i linje med förväntningarna tack vare ett högre tradingnetto (lägre kvalitet) än väntat. Kostnaderna var något högre än väntat, vilket innebar att det justerade rörelseresultatet var 2% sämre än väntat. Positivt var att kärnprimärkapitalgraden (Basel III) uppgick till 19,1%, jämfört med väntade 18,5%.

Nordeas totala intäkter var 2% lägre än väntat, främst drivet av svagare räntenetto och provisionsnetto. En del av svagheten förklaras av valuta- och kalendereffekter, så den underliggande utvecklingen är inte lika negativ. Positivt var att kostnaderna var 2% lägre än väntat och att banken byggde något mer kapital än väntat.

Evolution Gaming överträffade förväntningarna på Q1-rapporten med god marginal då omsättningen ökade med över 60% och rörelseresultatet med över 40%. Vi räknar med att se uppskruvade prognoser i marknaden.

Kinnevik rapporterade ett substansvärde om 264 kr/aktie. Vi hade räknat med 271. Skillnaden beror till största del på (en förvånande) omvärdering av Global Fashion Group.

Läs fler inlägg på Börsflödet