Ericsson och Nordea rapportförlorare

Stockholmsbörsen vänder ner under onsdagsförmiddagen. Vid lunchtid hade Stockholmsbörsen tappat 1,3%. Rapportperioden drog igång på allvar då Nordea och Ericsson rapporterade i morse (se nedan). Ingen av rapporterna föll placerarna på läppen och aktierna hade vid lunchtid tappat omkring 5%. Fingerprint Cards går mot strömmen med en uppgång på 4%. Som vanligt rör sig oljepriset i samma riktning som aktiekurserna. Vid lunchtid hade brentoljan blivit 0,80 dollar per fat billigare och kostade 31 dollar per fat. De svenska marknadsräntorna tickar ner 1-2 räntepunkter inför kvällens Fed-besked. Kronan har stärkts med 3 öre mot dollarn till 8,52, men handlas oförändrat mot euron på 9,27..

Rapporter på morgonen
Ericsson levererade en solid Q4-rapport på morgonen. Försäljningen var något lägre än prognostiserat, medan rörelseresultatet var 4% högre än väntat (dock delvis p.g.a. av engångsposter). Positivt var att bolaget noterade en återhämtning i Nordamerika och Kina under kvartalet. Därtill var kassaflödet starkt och den föreslagna utdelningen på 3,70 kr per aktie något högre än väntat.

Nordeas Q4-rapport var något svagare än väntat. Räntenettot pressades mer än väntat av de låga inlåningsmarginalerna och var 1% lägre än konsensusprognosen. Provisionsnettot var marginellt lägre än prognostiserat medan tradingnettot (av lägre vinstkvalitet) var bättre. Justerat för högre omstruktureringskostnader än väntat var rörelseresultatet relativt i linje med konsensusprognosen. Positivt var en föreslagen höjd utdelning till 0,64 euro per aktie, motsvarande en direktavkastning på nära 7%. Vi räknar med mindre negativa vinstprognosrevideringar i marknaden.

Läs fler inlägg på Börsflödet